logo

HEDEF GERÇEKLEŞME ORANI %92

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Defterdarlığını ziyaret ederek Defterdar Osman Koçaş’dan 2020 yılında yapılan çalışmalarla hakkında bilgiler aldı.

İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, ve Defterdarlık Birim Müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Defterdarlığın Misyonu ve Vizyonu hakkında bilgiler veren Defterdar Osman Koçaş görevlerinin, Vergi Kanunları ve Özel Kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Bakanlıkça belli edilen kamu gelirleriyle ilgili mükellefin tespiti, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil ve terkin işlemlerini, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek, Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yaparak, Devlet görevlerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak olduğu ifade etti.

Defterdarlığıı gelir birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar sonunda 2019 ve 2020 yılında elde edilen tahakkuk ve tahsilat miktarları hakkında bilgiler veren Defterdar Koçaş, 2019 Ocak-Aralık tarihi itibariyle yine il genelinde 782.192.000 TL Tahakkuk, 704.256.000 TL Tahsilat yapılmış iken 2020 Ocak-Aralık tarihi itibariyle yine il genelinde 1.055.537.000 Tahakkuk 743.406.000 Tahsilat yapılmıştır.

Ocak-Aralık 2021 Hedef gerçekleşme-tahsilat oranı ve iade bilgileri hakkında da bilgiler veren Koçaş Hedef gerçekleşme oranlarının yaklaşık %92 olduğunu , % 28 Oranında gerçekleşen tahakkuk artışı ile Türkiye’de onbirinci sırada yer aldığını ifade ederek e-haciz sonuçları, Alacak Stoğu Tutarları, Net Kaynak Tabanlı Tahsilat Gerçekleşmeleri, Vergi Dairesi bazında ödeme emri düzenleme sonuçları, Vergi Dairesi bazında ödeme emri tebliğ sonuçları ve 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında yapılan vergi denetimleri hakkında da bilgiler verdi.

2020 yılında 1706 Mükellefin Denetlendiğini ifade eden Koçaş, Bandrollü Ürün Mükellef Sayısının 85, Akaryakıt İstasyonu Mükellef Denetiminin 32, Düzenlenen cezalı tutanak sayısının 6777 olduğunu ifade etti.

7256 sayılı vergi yapılandırması uygulama ve sonuçları hakkında da bilgi veren Defterdar Osman Koçaş toplam 20.525 mükellefin yasadan yararlanmak için başvurduğunu bu kapsamda yapılandırabilecek alacak miktarının yaklaşık 220 milyon TL olduğunu ifade ederek yapılandırılan borç miktarının ise yaklaşık olarak 213 milyon TL olduğunu belirterek bu durumda başvuru oranının %97 olduğunu ve bu nedenle mükelleflere teşekkür ederek aynı hassasiyeti taksitlerin ödenmesi konusunda da gösterilmesini beklediklerini ifade etti.

Kayıtlı mükelleflerle ilgili de bilgi veren Defterdar Osman Koçaş toplam Vergi Mükellefi Sayısının 108.747 olduğunu Gelir Vergisinde Mükellefleri Gerçek, Basit, Kurum ve Diğer olarak sınıflandırdıklarını il genelinde 12.395 Gerçek Gelir Vergisi Mükellefinin, 3220 Basit Gelir Vergisi Mükellefi, 1308 Kurum Gelir Vergisi Mükellefi ve 16.135 Diğer Gelir Vergisi Mükellefinin olduğunu İl Genelinde Toplam 33,058 Gelir Vergisi Mükellefinin olduğunu söyledi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefinin İl Genelinde 69.052, KDV Mükellefinin 6637 olduğu kaydetti.

2020 Aralık ayı sonu itibariyle, Bütçe Gelirlerinin Giderleri karşılama oranının %49,70 olduğunu 2020 Aralık ayı itibariyle Bütçe Gelirleri Tahsilatı 743.406.000 TL, Bütçe Giderinin 1.496.003.000 TL olduğunu ifade etti.

 

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.