logo

SAFRANBOLU TSO’DA “PLASTİK POŞET” UYARISI

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Sami Acar, plastik poşet uygulamaları hakkında açıklamada bulundu.

TSO Başkanı Ali Sami Acar, bildirim ve beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilen, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına idari para cezaları verildiğini belirtti.

TSO üyelerinin bahsi geçen idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için gerekli tedbirleri almalarını isteyen Acar, şunları kaydetti: “‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2872 sayılı Çevre Kanununun Poşet Ücreti başlıklı ek 13’üncü maddesinde kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.’ hükmünün yer aldığı ve bu hükme istinaden Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların yürürlüğü girdiği hatırlatılmaktadır. Bu doğrultuda, satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme sürelerinin 2872 sayılı Çevre Kanununca belirlenmiş olduğu, söz konusu beyanname ve ödeme işlemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir. Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere (z) bendi, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (bb) bendi kapsamında idari para cezaları verilmekte olup, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunanlar hakkında ise adli süreç başlatıldığı belirtilmiştir.

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.